Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. przebudowę rowu melioracyjnego R-K na terenie działek nr ew. 171/2, 172/2, 173/4, 174, 175, 176, 177 i 178 obr. Emili

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U.
z 2012r., poz. 145) oraz art. 32 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 27.04.2012r., Pana Macieja Szamałek V-ce Prezesa Zarządu Spółki Virid Construction Sp. z o.o. z s. ul. Szyszkowa 43, 02-285 Warszawa, działającego w imieniu spółki Goodman Delta Logistics Poland Sp. z o. o., z s. ul. Złota 59, 00 – 120 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. przebudowę rowu melioracyjnego R-K na terenie działek nr ew. 171/2, 172/2, 173/4, 174, 175, 176, 177 i 178 obr. Emilianów polegającej na budowie nowego koryta otwartego o długości 438 m i dwóch odcinków przykrytych rurociągami o średnicy 800 mm i łącznej długości 24 m oraz likwidacji istniejącego fragmentu rowu R-K, wykonanie drenażu opaskowego Ø 350 mm o długości 150 m oraz przebudowę rowu poprzez wykonanie przepustu Ø 600 mm i długości 8,0 m na działce nr ew. 172/2 obr. Emilianów, gm. Radzymin.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi
i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - Wicestarosta, data: 17.05.2012 r.
Wprowadził:Ewa Krzywosz, data: 30.05.2012 r., godz. 16.01
Ostatnia aktualizacja:Ewa Krzywosz, data: 30.05.2012 r., godz. 16.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.05.2012 r., godz. 16.01Ewa KrzywoszDodanie strony

Strona oglądana: 1800 razy.