Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XVIII Sesja

z 24.05.2012r.

Podstrony:
 • Uchwała Nr XVIII – 173/2012
  w sprawie powierzenia Gminie Tłuszcz zadania publicznego oraz dofinansowania w zakresie utrzymania zieleni oraz bieżącego utrzymania pasa drogowego dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Tłuszcz
 • Uchwała Nr XVIII – 174/2012
  w sprawie powierzenia Gminie Ząbki zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części utrzymania zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Ząbki
 • Uchwała Nr XVIII – 175/2012
  w sprawie przekazania i dofinansowania zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie Gminy Ząbki
 • Uchwała Nr XVIII-176/2012
  w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr XVIII-177/2012
  w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-124/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2024
 • Uchwała Nr XVIII – 178/2012
  w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2016.
 • Uchwała Nr XVIII – 179/2012
  w sprawie opracowania powiatowego programu polityki prorodzinnej
 • Uchwała Nr XVIII – 180/2012
  w sprawie przyjęcia „Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadani publicznego w ramach inicjatywy lokalnej”
 • Uchwała Nr XVIII – 181/2012
  w sprawie obowiązujących w 2012 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie w strzeżonym porcie, przystani lub na parkingu, statków lub innych obiektów pływających, przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji
 • Uchwała Nr XVIII – 182/2012
  w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 30.05.2012 r., godz. 14.43
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 30.05.2012 r., godz. 14.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.05.2012 r., godz. 14.43Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 4076 razy.