Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

postępowanie w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego, tj.: decyzji Starosty Wołomińskiego nr 12/12, z dnia 12.01.2012 r., znak: WOŚ.6341.145.2011, w części, dot. szczególnego korzystania z wód, tj.: odprowadzania wód opadowych i roztopowych, z terenu

Zawiadomienie

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U.
z 2012 r. poz. 145), art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),


zawiadamiam, że
w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dnia 24.04.2012 r., Pani Marty Mazurek i Pana Artura Mazurek działających jako spółka cywilna A.M.M. s.c. Artur i Marta Mazurek, 05-230 Kobyłka, ul. Moniuszki 24 A, wszczęto postępowanie w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego, tj.: decyzji Starosty Wołomińskiego nr 12/12, z dnia 12.01.2012 r., znak: WOŚ.6341.145.2011, w części, dot. szczególnego korzystania z wód, tj.: odprowadzania wód opadowych i roztopowych, z terenu projektowanej na działkach nr ew.14/1, 14/2 i 12/5 obr. 24 drogi gminnej, oraz z terenu osiedla domów jednorodzinnych, zlokalizowanego na działce nr ew. 12/6 obr. 24 przy ul. Mieszka I w Kobyłce, poprzez projektowany ww. wylot do rowu komunalnego „A-1”, a następnie do rowu komunalnego „A” mającego ujście do rzeki Czarnej w km 11+586, w zakresie zwiększenia ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z ww. terenu


Wytworzył lub odpowiada za treść:wytworzył Konrad Rytel, data: 11.05.2012 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 23.05.2012 r., godz. 09.18
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 23.05.2012 r., godz. 09.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.05.2012 r., godz. 09.18Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1644 razy.