Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z działki nr ew. 61/1 i fragmentu działki nr ew. 61/4 obr. Dąbrówka do rowu melioracyjnego na działce nr ew. 61/1 obr. Dąbrówka.

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, na wniosek z dnia 02.05.2012 r. Gminy Dąbrówka, ul. T. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu działki nr ew. 61/1 i fragmentu działki nr ew. 61/4 obr. Dąbrówka do rowu melioracyjnego wylotem usytuowanym na działce nr ew. 61/1 obr. Dąbrówka.
Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 10.05.2012 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 22.05.2012 r., godz. 11.48
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 22.05.2012 r., godz. 11.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.05.2012 r., godz. 11.48Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1660 razy.