Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie przepustu o średnicy 500 mm na rowie przydrożnym, przy ulicy Serwituckiej, w celu umożliwienia zjazdu na działkę nr ew. 159 obr. 15 w Kobyłce.

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, na wniosek z dnia 02.05.2012 r. Pani Renaty Iwańskiej, ul. Serwitucka, 05-230 Kobyłka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj: wykonanie przepustu o średnicy 500 mm na rowie przydrożnym, w pasie drogowym ulicy Serwituckiej, usytuowanym na działce nr ew. 2/4 obr. 15, w celu umożliwienia zjazdu na działkę nr ew. 159 obr. 15 w Kobyłce.
Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 10.05.2012 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 22.05.2012 r., godz. 11.42
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 22.05.2012 r., godz. 11.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.05.2012 r., godz. 11.42Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1681 razy.