Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na przejście wodociągiem pod dnem rzeki Borówka w obrębie Rozalina i Annopola, gm. Strachówka.

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, na wniosek z dnia 16.03.2012 r. Wójta Gminy Strachówka, ul. C.K. Norwida 6, 05-282 Strachówka, zostało wszczęte postępowanie
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście wodociągiem pod dnem rzeki Borówka, która stanowi dz. nr ew. 102/1 obr. Rozalin, przy działkach nr ew. 501/1,502/1, 986/1, 986/2 obr. Rozalin i nr ew. 28 obr. Annopol, gm. Strachówka.
Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 22.03.2012 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 22.05.2012 r., godz. 11.18
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 22.05.2012 r., godz. 11.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.05.2012 r., godz. 11.18Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1785 razy.