Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie przepustu o średnicy 400 mm na rowie przydrożnym przy drodze powiatowej Nr 4314 W w Ręczajach Nowych, gm. Poświętne

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, na wniosek z dnia 17.04.2012 r. Rafała Rudnik, Ręczaje Nowe, 05-326 Poświętne, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj: wykonanie przepustu o średnicy 400 mm na rowie przydrożnym, w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 4314 W w Ręczajach Nowych, gm. Poświętne, usytuowanym na działce nr ew. 352 obr. Ręczaje Nowe, w celu umożliwienia zjazdu na działkę nr ew. 369 obr. Ręczaje Nowe, gm. Poświętne.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 20.04.2012 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 22.05.2012 r., godz. 11.12
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 22.05.2012 r., godz. 11.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.05.2012 r., godz. 11.12Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1730 razy.