Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XII-91/04

w sprawie: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Wołomińskiego.
Uchwała Nr XII-91/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 stycznia 2004 r.w sprawie: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Wołomińskiego.Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Stwierdza się, że w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady Powiatu, na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego, przyjęto Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatu Wołomińskiego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2

Traci moc uchwała Rady Powiatu Wołomińskiego Nr X-73/98 z dnia 5 października 1999 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 09.02.2004 r., godz. 13.36
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 09.02.2004 r., godz. 13.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.02.2004 r., godz. 13.36Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2201 razy.