Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonej projektowanego osiedla mieszkaniowego na

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne
(Dz. U. z 2012r., poz. 145) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
zawiadamiam,
że, w Starostwie Powiatowym przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dnia 03.04.2012r., spółki BUD-DOM Sp. z o. o. z s. ul. Budkiewicza 41, 05-091 Ząbki, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonej projektowanego osiedla mieszkaniowego na dz. nr ew. 91, 92 i 93/1 obr 04-10 przy ul. Jagiełły w Markach za pośrednictwem rowu komunalnego do rz. Długiej w km 7+690 w ilości 26 dm3/s oraz na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu urządzeń kanalizacyjnych z klapą zwrotna w skarpie rowu na działce nr ew. 72 obr. 04-10 w Markach.


Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi
i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - Wicestarosta, data: 05.04.2012 r.
Wprowadził:Ewa Krzywosz, data: 09.05.2012 r., godz. 12.12
Ostatnia aktualizacja:Ewa Krzywosz, data: 09.05.2012 r., godz. 12.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.05.2012 r., godz. 12.12Ewa KrzywoszDodanie strony

Strona oglądana: 1730 razy.