Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

wiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód z oligoceńskiej warstwy wodonośnej ujętej za pomocą studni Nr 1 o głębokości 264,0m, zlokalizowanej u z

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U.
z 2012r., poz. 145) oraz art. 32 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
zawiadamiam,
że, w Starostwie Powiatowym przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dnia 07.03.2012r., Pani Renaty Kaznowskiej Dyrektor Zarządu Terenów Publicznych, działającej
z upoważnienia Prezydent m.st. Warszawy, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód z oligoceńskiej warstwy wodonośnej ujętej za pomocą studni Nr 1 o głębokości 264,0m, zlokalizowanej u zbiegu ulic Anielewicza i Andersa w Dzielnicy Śródmieście
m.st. Warszawy, na pokrycie potrzeb ogólnodostępnego zdroju wody oligoceńskiej
dla ludności w ilości: max. na godzinę – 4,50 m3/h, średnio na dobę – 63,50 m3/dobę,
max na rok – 19 304,00 m3/rok. Postanowieniem nr 694/P/NN/12, z dnia 23.03.2012r., Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie wyłączył Prezydenta m.st. Warszawy z rozpatrywania przedmiotowej sprawy, jako organ I instancji, a do załatwienia sprawy wyznaczył Starostę Wołomińskiego.


Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi
i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05–200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - Wicestarosta, data: 03.04.2012 r.
Wprowadził:Ewa Krzywosz, data: 09.05.2012 r., godz. 12.10
Ostatnia aktualizacja:Ewa Krzywosz, data: 09.05.2012 r., godz. 12.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.05.2012 r., godz. 12.10Ewa KrzywoszDodanie strony

Strona oglądana: 1701 razy.