Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do projektowanego zbiornika za pomocą projektowanego wylotu, w iloś

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne
(Dz. U. z 2012r., poz. 145) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
zawiadamiam,
że, w Starostwie Powiatowym przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dnia 05.03.2012r., spółki „FLORADA” Sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do projektowanego zbiornika za pomocą projektowanego wylotu, w ilości 20,8 l/s oraz na wykonanie urządzeń wodnych, tj. wylotu urządzeń kanalizacyjnych i zbiornika ozdobnego o wymiarach 5,5x8,0 m o głębokości 1,9 m na działkach nr ew. 24/2, 25, 23/1 i 23/2 obr. 05-20-02 w Zielonce.


Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi
i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - Wicestarosta, data: 03.04.2012 r.
Wprowadził:Ewa Krzywosz, data: 09.05.2012 r., godz. 09.51
Ostatnia aktualizacja:Ewa Krzywosz, data: 09.05.2012 r., godz. 09.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.05.2012 r., godz. 09.51Ewa KrzywoszDodanie strony

Strona oglądana: 1891 razy.