Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego, tj. stawu zlokalizowanego na terenie działek nr ew. 30/3 i 30/4 obr. Lipka, gm. Klembów.

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U.
z 2012r., poz. 145) oraz art. 36 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 27.02.2012r., Pani Magdaleny Kielczyk zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego, tj. stawu zlokalizowanego na terenie działek nr ew. 30/3 i 30/4 obr. Lipka, gm. Klembów. Tocząca się sprawa nie zostanie zakończona w terminie określonym w art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), z uwagi na skomplikowany charakter. Sprawa zostanie załatwiona do dnia 27.04.2012r.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi
i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - Wicestarosta, data: 29.03.2012 r.
Wprowadził:Ewa Krzywosz, data: 09.05.2012 r., godz. 09.46
Ostatnia aktualizacja:Ewa Krzywosz, data: 09.05.2012 r., godz. 09.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.05.2012 r., godz. 09.46Ewa KrzywoszDodanie strony

Strona oglądana: 1781 razy.