Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę fragmentu urządzenia wodnego, tj.: rowu.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dnia 17 kwietnia 2012 r., Pani Moniki Grabowskiej i Pana Adama Grabowskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę fragmentu urządzenia wodnego, tj.: rowu, usytuowanego w granicach działki nr ew. 201 obr. Nowy Cygów, gm. Poświętne, poprzez zabudowę rurociągiem o średnicy 600 mm.


Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać
w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie,
w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestarosta Konrad Rytel, data: 21.04.2012 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 27.04.2012 r., godz. 15.15
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 27.04.2012 r., godz. 15.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.04.2012 r., godz. 15.15Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1764 razy.