Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

postępowanie wodnoprawne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście kablem telekomunikacyjnym przez wody powierzchniowe płynące.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie,
na wniosek z dnia 4 kwietnia 2012 r., Pana Andrzeja Szymańskiego działającego w imieniu TP S.A. Pion Sieci Platform Usługowych Grupy TP dział Realizacji Inwestycji Warszawa Wschód, ul. Św. Barbary 10, 00-686 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście kablem telekomunikacyjnym przez wody powierzchniowe płynące, tj.:
1.rzekę Kobylankę w km 9+800, na działkach nr ew. 118, 117 obr. Księżyki,
2.rzekę Kobylankę w km 13+100, na działkach nr ew. 987, 992, 931 obr. Ruda Czernik,
3.rzekę Osownicę w km 17+400, na działce nr ew. 30 obr. Osęka.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestraosta Konrad Rytel, data: 23.04.2012 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 27.04.2012 r., godz. 15.12
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 27.04.2012 r., godz. 15.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.04.2012 r., godz. 15.12Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1928 razy.