Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

postepowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie,
na wniosek z dnia 06 kwietnia 2012 r. Wójta Gminy Strachówka, zostało wszczęte postepowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1.wykonanie urządzeń wodnych, tj.:
a.studni nr 1 usytuowanej na terenie działki nr ew. 193 obr. Strachówka, gm. Strachówka, o głębokości 62,5 m,
b.studni nr 2 (studni rezerwowej), na terenie działki nr ew. 194/3 obr. Strachowka, o głębokości 62,0 m,
c. wylotu o średnicy 200 mm, zaprojektowanego na działce nr ew. 194/3 obr. Strachówka, służącego do odprowadzania wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody,
2. szczególne korzystanie wód, tj.:
a. pobór wód poziemnych ze studni ze studni nr 1, usytuowanej na działce 193 obr. Strachówka,
b. odprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody, ww. projektowanym wylotem, do ziemi, tj.: do rowu usytuowanego na terenie działki 194/3 obr. Strachówka.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel, data: 23.04.2012 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 27.04.2012 r., godz. 15.09
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 27.04.2012 r., godz. 15.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.04.2012 r., godz. 15.09Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1707 razy.