Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na : 1.szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych terenu działki nr ew. 45/2 obr. 26 w Kobyłce, przy ul. Jana Brzechwy

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dnia 03 kwietnia 2012 r., Pani Teresy Topczewskiej, Pana Eugeniusza Topczewskiego i Pana Dawida Topczewskiego działających jako spółka cywilna TOP-JUR Topczewski s.c., ul. Brzozowa 42, 05-230 Kobyłka, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na :
1.szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
z powierzchni utwardzonych terenu działki nr ew. 45/2 obr. 26 w Kobyłce, przy ul. Jana Brzechwy
2.wykonanie urządzenia wodnego, tj.: wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy 600 mm, zaprojektowanego na terenie ww. działki do wód powierzchniowych.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestarosta -Konrad Rytel, data: 18.04.2012 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 18.04.2012 r., godz. 14.47
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 18.04.2012 r., godz. 14.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.04.2012 r., godz. 14.47Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1781 razy.