Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację rowu w pasie drogi gminnej (ulica Matejki), na terenie działki nr ew. 175/2 obr. 30 w Wołominie.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dnia 16 marca 2012 r., Gminy Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację rowu w pasie drogi gminnej (ulica Matejki), na terenie działki nr ew. 175/2 obr. 30 w Wołominie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestarosta Konrad Rytel, data: 22.03.2012 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 10.04.2012 r., godz. 13.39
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 10.04.2012 r., godz. 13.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.04.2012 r., godz. 13.39Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1746 razy.