Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie wylotu na terenie działki nr ew. 31. obr. 08 przy ul. Nadmeńskiej w Kobyłce oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu oznaczonego symbolem A-3.

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, na wniosek z dnia 16.03.2012 r. AGD Pasterski sp. j., ul. Nadmeńska 4, 05-230 Kobyłka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu o średnicy 315 mm na terenie działki nr ew. 31. obr. 08 przy ul. Nadmeńskiej w Kobyłce oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z działek nr ew. 29/2, 30 obr. 08 w Kobyłce poprzez ww. wylot do rowu oznaczonego symbolem A-3.
Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 22.03.2012 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 04.04.2012 r., godz. 14.06
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 04.04.2012 r., godz. 14.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.04.2012 r., godz. 14.06Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1715 razy.