Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. stawu chłonno – odparowującego o pojemności 449 m3, rowu chłonnego o szerokości 5 m i długości 86 m, drenażu Ø 110, wylotów urządzeń kanalizacyjnych d

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne
(Dz. U. z 2012r., poz. 145) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
zawiadamiam,
że, w Starostwie Powiatowym przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dnia 29.02.2012r., Pana Janusza Siembor wspólnika w spółce McAlpine Polska Krysiak Sp. j., z s. ul. Lokajskiego 6/31, 02-793 Warszawa zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. stawu chłonno – odparowującego o pojemności 449 m3, rowu chłonnego o szerokości 5 m i długości 86 m, drenażu Ø 110, wylotów urządzeń kanalizacyjnych do ww. stawu i ww. rowu oraz
na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do ww. urządzeń wodnych z terenu projektowanej hali magazynowej z częścią biurową oraz z terenów utwardzonych na działce nr ew. 232/2 i 231/3 obr. Karpin, gm. Dąbrówka.


Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi
i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - Wicestarosta, data: 27.03.2012 r.
Wprowadził:Ewa Krzywosz, data: 29.03.2012 r., godz. 15.26
Ostatnia aktualizacja:Ewa Krzywosz, data: 29.03.2012 r., godz. 15.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.03.2012 r., godz. 15.26Ewa KrzywoszDodanie strony

Strona oglądana: 1908 razy.