Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. studni głębinowej o głębokości 32,0 m i średnicy 356 mm oraz systemu retencyjno – drenażowego do retencji i rozsączkowania wód opadowych i roztopowych z te

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U.
z 2012r., poz. 145) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
zawiadamiam,
że, w Starostwie Powiatowym przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dnia 20.02.2012r., Pana Mirosława Pawlina właściciela firmy M&P Firma Handlowo – Usługowa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urządzeń wodnych, tj. studni głębinowej o głębokości 32,0 m i średnicy 356 mm oraz systemu retencyjno – drenażowego do retencji i rozsączkowania wód opadowych
i roztopowych z terenu działki nr ew. 199/4 obr. 0011 w Karpinie, gm. Dąbrówka oraz
na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do ww. systemu retencyjno – drenażowego w ilości 68,34 m3 w wyniku deszczu nawalnego trwającego 15 min. i ilości 130 dm3/s/1ha i prawdopodobieństwa p=50 %.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi
i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05–200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - Wicestarosta, data: 26.03.2012 r.
Wprowadził:Ewa Krzywosz, data: 29.03.2012 r., godz. 15.25
Ostatnia aktualizacja:Ewa Krzywosz, data: 29.03.2012 r., godz. 15.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.03.2012 r., godz. 15.25Ewa KrzywoszDodanie strony

Strona oglądana: 1893 razy.