Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XVI – 160/2012

w sprawie utworzenia IV Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Wołominie Al. Armii Krajowej 38
Uchwała Nr XVI – 160/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 23 marca 2012r.

w sprawie utworzenia IV Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Wołominie Al. Armii Krajowej 38


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, art. 5c pkt 1, art. 58 ust. 1 i 6 oraz art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Z dniem 1 września 2012 r. tworzy się trzyletnią szkołę ponadgimnazjalną dla młodzieży - IV Liceum Ogólnokształcące z siedzibą w Wołominie Al. Armii Krajowej 38, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.


§ 2

Z dniem 1 września 2012 r. dokonuje się naboru do klasy pierwszej IV Liceum Ogólnokształcącego.


§ 3

Akt założycielski IV Liceum Ogólnokształcącego stanowi załącznik nr 1 do uchwały.


§ 4

IV Liceum Ogólnokształcącemu nadaje się statut w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.


§ 5

Z dniem 1 września 2012 r. włącza się IV Liceum Ogólnokształcące do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica z siedzibą w Wołominie Al. Armii Krajowej 38.


§ 6

Po uwzględnieniu zmiany, określonej w § 5, w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica z siedzibą w Wołominie Al. Armii Krajowej 38, będą wchodziły następujące szkoły:
1) IV Liceum Ogólnokształcące,
2) I Liceum Profilowane,
3) Technikum Ekonomiczne,
4) Technikum Handlowe,
5) Szkoła Policealna.


§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego


§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:
  • Załącznik 1
    AKT ZAŁOŻYCIELSKI SZKOŁY PUBLICZNEJ
  • Załącznik 2
    STATUT IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO WCHODZĄCEGO W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WOŁOMINIE

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 26.03.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.03.2012 r., godz. 13.40
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 28.03.2012 r., godz. 10.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.03.2012 r., godz. 10.37Małgorzata JeznachEdycja strony
27.03.2012 r., godz. 13.40Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2640 razy.