Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XVI – 158/2012

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” w 2012, 2013 i 2014 roku
Uchwała Nr XVI – 158/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 23 marca 2012r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” w 2012, 2013 i 2014 roku


Na podstawie art. 206 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Wyraża się zgodę na realizację przez Powiat Wołomiński projektu w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” w 2012, 2013 i 2014 roku współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ogólnej wartości 1 658 132,02 PLN
z alokacją w poszczególnych latach realizacji:
w 2012 r. – 621 600,00 PLN
w 2013 r. – 800 000,00 PLN
w 2014 r. – 236 532,02 PLN
2. Gwarantuje się wniesienie wkładu własnego w wysokości 10,5% całego projektu, tj. kwoty ogółem
174 103, 86 PLN, z alokacją w poszczególnych latach realizacji:
w 2012 r. – 65 268,00 PLN
w 2013 r. – 84 000,00 PLN
w 2014 r. – 24 835,86 PLN


§ 2

Zadanie, o którym mowa w ust. 1 będzie realizowane przez jednostkę organizacyjną Powiatu Wołomińskiego – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.


§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego i Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Paweł Solis


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 26.03.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.03.2012 r., godz. 13.30
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 28.03.2012 r., godz. 10.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.03.2012 r., godz. 10.36Małgorzata JeznachEdycja strony
28.03.2012 r., godz. 10.34Małgorzata JeznachEdycja strony
28.03.2012 r., godz. 10.34Małgorzata JeznachEdycja strony
28.03.2012 r., godz. 10.33Małgorzata JeznachEdycja strony
27.03.2012 r., godz. 13.30Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2391 razy.