Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

postępowanie wodnoprawne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: 1.odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanej drogi gminnej – działki nr ew. 14/1, 14/2, 12/5 obr. 24 oraz terenu dwóc

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U.
z 2012 r. poz. 145), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie,
na wniosek z dnia 24 stycznia 2012 r., Pani Marty Mazurek i Pana Artura Mazurek działających jako spółka cywilna A.M.M. S.C. Artur i Marta Mazurek, ul. Moniuszki 24 A, 05-230 Kobyłka, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.:
1.odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanej drogi gminnej – działki nr ew. 14/1, 14/2, 12/5 obr. 24 oraz terenu dwóch osiedli domów jednorodzinnych zlokalizowanych na części działki nr ew. 12/6 obr. 24, oraz działek nr ew. 92 i 93 obr. 24, przy ul. Mieszka I w Kobyłce, istniejącym wylotem do rowu komunalnego A-1,
2.odprowadzanie wód drenażowych istniejącym wylotem do rowu A1.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestarosta Konrad Rytel, data: 14.02.2012 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 07.03.2012 r., godz. 14.23
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 07.03.2012 r., godz. 14.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.03.2012 r., godz. 14.23Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1844 razy.