Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

postępowanie wodnoprawne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. wykonanie urządzenia wodnego, tj.: a. wylotu kanalizacji deszczowej, b. przebudowę rowu – wykonanie rurociągu o średnicy 600 mm, na terenie działki nr ew. 1 obr. Zago

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne
(Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071
ze zm.),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie,
na wniosek z dnia 6 lutego 2012 r., zakladu „Czystość” Spółka Jawna Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid, ul. Sławkowska 22, 05-200 Wołomin, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzenia wodnego, tj.:
a. wylotu kanalizacji deszczowej,
b. przebudowę rowu – wykonanie rurociągu o średnicy 600 mm, na terenie działki nr ew. 1 obr. Zagościniec,
2. szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, z terenu działki nr ew. 15/1 obr. Zagościniec, poprzez projektowany wylot.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestarosta Konrad Rytel, data: 07.02.2012 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 07.03.2012 r., godz. 09.36
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 07.03.2012 r., godz. 09.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.03.2012 r., godz. 09.36Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1769 razy.