Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Rok 2012


Podstrony:
 • Uchwała Nr XV-139/2012
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2012 (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 28.02.2014r., poz. 1904)
 • Uchwała Nr XV-140/2012
  w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012 (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 28.02.2014r., poz. 1905)
 • Uchwała Nr XVI – 155/2012
  w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012 (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 10.03.2014r., poz. 2228)
 • Uchwała Nr XVII – 165/2012
  w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012 (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 11.03.2014r., poz. 2377)
 • Uchwała Nr XVIII-176/2012
  w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012 (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 18.03.2014r., poz. 2757)
 • Uchwała Nr XVIII – 180/2012
  w sprawie przyjęcia „Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej” (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 05.06.2012r. poz. 4537)
 • Uchwała Nr XVIII – 181/2012
  w sprawie obowiązujących w 2012 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie w strzeżonym porcie, przystani lub na parkingu, statków lub innych obiektów pływających, przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 05.06.2012r. poz. 4538)
 • Uchwała Nr XIX-192/2012
  w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012 (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 27.03.2014r. poz. 3035)
 • Uchwała Nr XX-211/2012
  w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012 (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 02.05.2014r. poz. 4490)
 • Uchwała Nr XX - 214/2012
  w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 10.09.2012r. poz. 6305)
 • Uchwała Nr XX - 215/2012
  w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 10.09.2012r. poz. 6306)
 • Uchwała Nr XX - 216/2012
  w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 10.09.2012r. poz. 6307)
 • Uchwała Nr XX – 220/2012
  w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 10.09.2012r. poz. 6308)
 • Uchwała Nr XXI-225/2012
  w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012 (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 08.04.2014r. poz. 3683)
 • Uchwała Nr XXI – 226/2012
  w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Wołomińskiemu lub podległym jednostkom organizacyjnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 16.10.2012r. poz. 6890)
 • Uchwała Nr XXI – 227/2012
  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 16.10.2012r. poz. 6891)
 • Uchwała Nr XXI – 228/2012
  w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej dróg położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 16.10.2012r. poz. 6892)
 • Uchwała Nr XXI – 234/2012
  w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII-201/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego, nie stanowiących własności Powiatu (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 16.10.2012r. poz. 6893)
 • Uchwała Nr XXII-238/2012
  w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr XXII – 240/2012
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XX-214/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 14.11.2012r. poz. 7585)
 • Uchwała Nr XXII – 241/2012
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XX-215/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 14.11.2012r. poz. 7586)
 • Uchwała Nr XXII – 242/2012
  w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 14.11.2012r. poz. 7587)
 • Uchwała Nr XXII – 243/2012
  w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wołomińskiego (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 14.11.2012r. poz. 7588)
 • Uchwała Nr XXIII-252/2012
  w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012(Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 23.05.2014r. poz. 5187)
 • Uchwała Nr XXIV – 262/2012
  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania;(Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 07.01.2013r. poz. 186) częściowo unieważniona przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Uchwałą Nr 2.34.2013 z dnia 22 stycznia 2013r.
 • Uchwała Nr XXIV - 263/2012
  w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012 (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 03.06.2014r. poz. 5561)
 • Uchwała Nr XXIV-265/2012
  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2013 rok (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 11.01.2013r. poz. 383)
 • Uchwała Nr XIV-128/2012
  w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012 (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 28.01.2014r. poz. 774)

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 07.03.2012 r., godz. 09.20
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 29.01.2014 r., godz. 14.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.01.2014 r., godz. 14.47Małgorzata JeznachZmiana kolejności podlinków
29.01.2014 r., godz. 14.47Małgorzata JeznachZmiana kolejności podlinków
29.01.2014 r., godz. 14.47Małgorzata JeznachZmiana kolejności podlinków
29.01.2014 r., godz. 14.47Małgorzata JeznachZmiana kolejności podlinków
07.03.2012 r., godz. 09.20Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 19608 razy.