Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XV – 153/2012

w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego oraz zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzących w skład Zespołu Szkół z siedzibą w Tłuszczu ul. Radzymińska 2
Uchwała Nr XV – 153/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 lutego 2012r.

w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego oraz zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzących w skład Zespołu Szkół z siedzibą w Tłuszczu ul. Radzymińska 2


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1 i 6 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Z dniem 31 sierpnia 2012 r. zamierza się zlikwidować szkołę ponadgimnazjalną – trzyletnie Liceum Profilowane dla młodzieży wchodzące w skład Zespołu Szkół z siedzibą w Tłuszczu ul. Radzymińska 2.


§ 2

Z dniem 31 sierpnia 2012 r. zamierza się przekształcić szkołę ponadgimnazjalną – Zasadniczą Szkołę Zawodową dla młodzieży, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, wchodzącą w skład Zespołu Szkół z siedzibą w Tłuszczu ul. Radzymińska 2, w Zasadniczą Szkołę Zawodową dla młodzieży o 3-letnim cyklu kształcenia.


§ 3

Po uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 1 i 2, w skład Zespołu Szkół z siedzibą w Tłuszczu ul. Radzymińska 2 będą wchodziły następujące szkoły:
1) Liceum Ogólnokształcące,
2) Technikum,
3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 03.03.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 06.03.2012 r., godz. 10.59
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 07.03.2012 r., godz. 09.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.03.2012 r., godz. 09.01Małgorzata JeznachEdycja strony
06.03.2012 r., godz. 11.04Małgorzata JeznachEdycja strony
06.03.2012 r., godz. 11.03Małgorzata JeznachEdycja strony
06.03.2012 r., godz. 10.59Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2452 razy.