Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XV – 152/2012

w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Terenów Zieleni oraz zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Terenów Zieleni wchodzących w skład Zespołu Szkół Terenów Zieleni z siedzibą w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18
Uchwała Nr XV – 152/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 lutego 2012r.

w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Terenów Zieleni oraz zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Terenów Zieleni wchodzących w skład Zespołu Szkół Terenów Zieleni z siedzibą w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1 i 6 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Z dniem 31 sierpnia 2012 r. zamierza się zlikwidować trzyletnie Technikum Uzupełniające Terenów Zieleni wchodzące w skład Zespołu Szkół Terenów Zieleni z siedzibą w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18.


§ 2

Z dniem 31 sierpnia 2012 r. zamierza się przekształcić szkołę ponadgimnazjalną – Zasadniczą Szkołę Zawodową Terenów Zieleni dla młodzieży, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Terenów Zieleni z siedzibą w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18, w Zasadniczą Szkołę Zawodową Terenów Zieleni dla młodzieży o 3-letnim cyklu kształcenia.


§ 3

Po uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 1 i 2, w skład Zespołu Szkół Terenów Zieleni z siedzibą w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 będą wchodziły następujące szkoły:
1) Liceum Profilowane,
2) Technikum Architektury Krajobrazu,
3) Technikum Zawodowe,
4) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Terenów Zieleni,
5) Szkoła Policealna.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 03.03.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 06.03.2012 r., godz. 10.58
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 07.03.2012 r., godz. 09.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.03.2012 r., godz. 09.01Małgorzata JeznachEdycja strony
07.03.2012 r., godz. 09.00Małgorzata JeznachEdycja strony
07.03.2012 r., godz. 08.59Małgorzata JeznachEdycja strony
07.03.2012 r., godz. 08.57Małgorzata JeznachEdycja strony
06.03.2012 r., godz. 11.06Małgorzata JeznachEdycja strony
06.03.2012 r., godz. 10.58Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2108 razy.