Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XV – 150/2012

w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych z siedzibą w Wołominie ul. Miła 22
Uchwała Nr XV – 150/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 lutego 2012r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych z siedzibą w Wołominie ul. Miła 22


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1 i 6 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Z dniem 31 sierpnia 2012 r. zamierza się przekształcić szkołę ponadgimnazjalną – Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych z siedzibą w Wołominie ul. Miła 22, w Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną o 3-letnim cyklu kształcenia.


§ 2

Po uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 1, w skład Zespołu Szkół Specjalnych z siedzibą w Wołominie ul. Miła 22 będą wchodziły następujące szkoły:
1) Szkoła Podstawowa Specjalna,
2) Gimnazjum Specjalne,
3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna,
4) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 03.03.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 06.03.2012 r., godz. 10.54
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 07.03.2012 r., godz. 08.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.03.2012 r., godz. 08.56Małgorzata JeznachEdycja strony
07.03.2012 r., godz. 08.54Małgorzata JeznachEdycja strony
06.03.2012 r., godz. 11.10Małgorzata JeznachEdycja strony
06.03.2012 r., godz. 10.54Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2184 razy.