Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XV – 148/2012

w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych z siedzibą w Wołominie Al. Armii Krajowej 38
Uchwała Nr XV – 148/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 lutego 2012r.

w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych z siedzibą w Wołominie Al. Armii Krajowej 38


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1 i 6 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Z dniem 31 sierpnia 2012 r. zamierza się zlikwidować trzyletnie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych z siedzibą w Wołominie Al. Armii Krajowej 38.


§ 2

Po uwzględnieniu zmiany, o której mowa w § 1, w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych z siedzibą w Wołominie Al. Armii Krajowej 38 będą wchodziły następujące szkoły:
1) I Liceum Profilowane,
2) Technikum Ekonomiczne,
3) Technikum Handlowe,
4) Szkoła Policealna.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 03.03.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 06.03.2012 r., godz. 10.50
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 06.03.2012 r., godz. 11.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.03.2012 r., godz. 11.12Małgorzata JeznachEdycja strony
06.03.2012 r., godz. 10.50Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2148 razy.