Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XV - 138/2012

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wołomin
Uchwała Nr XV - 138/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 lutego 2012 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wołomin


Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art.216 ust 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

1. Powiat Wołomiński udzieli Gminie Wołomin dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc dla osób poszkodowanych na skutek pożarów kamienic przy ul. Warszawskiej w Wołominie, które miały miejsce w dniach 6 i 8 lutego 2012 r.
2. Wartość pomocy finansowej wyniesie 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy).


§ 2

Podstawą przekazania przez Powiat Wołomiński Gminie Wołomin środków na realizację pomocy określonej w § 1 będzie umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiemu.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 03.03.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 05.03.2012 r., godz. 16.06
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 05.03.2012 r., godz. 16.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.03.2012 r., godz. 16.06Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2304 razy.