Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wykonanie przebudowy fragmentu rowu melioracyjnego M-2/6 na rurociąg Ø 600 mm z obustronnym drenażem, położonego na terenie działki nr ew. 568, 569/6, 569/4 i 570/2 w miejscowości Mało

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U.
z 2012r., poz. 145) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 07.02.2012r., Pana Wojciecha Śmiechowskiego Prezesa Zarządu Spółki INTER EUROPOL „Piekarnia Szwajcarska” S.A. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy fragmentu rowu melioracyjnego
M-2/6 na rurociąg Ø 600 mm z obustronnym drenażem, położonego na terenie działki nr ew. 568, 569/6, 569/4 i 570/2 w miejscowości Małopole, gm. Dąbrówka oraz sieci drenażowych położonej na ww. działkach poprzez likwidację istniejących zbieraczy drenarskich głównych o długości 772 m i wykonanie drenaży opaskowych wzdłuż granic inwestycji o średnicy 250 mm i długości 990 m.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi
i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - Wicestarosta, data: 24.02.2012 r.
Wprowadził:Ewa Krzywosz, data: 28.02.2012 r., godz. 18.37
Ostatnia aktualizacja:Ewa Krzywosz, data: 28.02.2012 r., godz. 18.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.02.2012 r., godz. 18.37Ewa KrzywoszDodanie strony

Strona oglądana: 2347 razy.