Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Starosty Wołomińskiego Nr 163/03 z dnia 05.06.2003 r., znak: WOS-6223-11/845/03, wydanej Gminie Zielonka, z s. ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka w sprawie szczegól

Zawiadomienie
Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz do art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dnia 10.02.2012r. Urzędu Miasta Zielonka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Starosty Wołomińskiego Nr 163/03 z dnia 05.06.2003 r., znak: WOS-6223-11/845/03, wydanej Gminie Zielonka, z s. ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka w sprawie szczególnego korzystania z wód w zakresie poboru wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych, z terenu stacji uzdatniania wody zlokalizowanej przy ul. Wilsona w Zielonce, ze studni nr 1 o głębokości 247 m zlokalizowanej na działce nr ew. 55 obr. 5-20-09 w ilości max. 5,0 m3/godz., średnio 8,0 m3/dobę.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - Wicestarosta, data: 16.02.2012 r.
Wprowadził:Ewa Krzywosz, data: 28.02.2012 r., godz. 18.31
Ostatnia aktualizacja:Ewa Krzywosz, data: 28.02.2012 r., godz. 18.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.02.2012 r., godz. 18.31Ewa KrzywoszDodanie strony

Strona oglądana: 1861 razy.