Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu działek nr ew. 14 i 15 obr.

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 114) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 03.01.2012r. spółki COMTRA Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu działek nr ew. 14 i 15 obr. 5-20-11 zlokalizowanych przy ul. Bankowej w Zielonce, poprzez 6 wylotów
do ziemi, tj. do rowu biegnącego wzdłuż zachodniej granicy działek nr ew. 14 i 15 obr. 5–20–11 w Zielonce, w ilości 194 l/s, udzielonego firmie B.P. Print Sp. z o.o., decyzją Starosty Wołomińskiego Nr 418/08, z dnia 12.09.2008r., znak: WOŚ-6225-29/2540/08. Tocząca się sprawa nie zostanie zakończona w terminie określonym w art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), z uwagi na skomplikowany charakter. Sprawa zostanie załatwiona do dnia 29.02.2012r.


Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi
i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - Wicestarosta, data: 16.02.2012 r.
Wprowadził:Ewa Krzywosz, data: 28.02.2012 r., godz. 18.28
Ostatnia aktualizacja:Ewa Krzywosz, data: 28.02.2012 r., godz. 18.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.02.2012 r., godz. 18.28Ewa KrzywoszDodanie strony

Strona oglądana: 1973 razy.