Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego wykonanie urządzeń wodnych, tj. czterech studni chłonno - retencyjnych i na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z dachu projektowanego domu jednorodzin

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
zawiadamiam,
że, w Starostwie Powiatowym przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dnia 16.01.2012r., Przedsiębiorstwa Budowlano – Handlowego „GÓR-PIS” Paweł Góral
i Wspólnicy Sp. j., zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzeń wodnych, tj. czterech studni chłonno - retencyjnych (w tym 3 szt.
o średnicy 2500 mm i 1 szt. – 2000 mm) na terenie działek nr ew. 43/8, 44/2 i 46/5 obręb 03-26 przy ul. Różanej w Ząbkach,
2. szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dachu projektowanego domu jednorodzinnego na terenie ww. działek do ww. urządzeń wodnych, w łącznej ilości 8,2 l/s.
Tocząca się sprawa nie zostanie zakończona w terminie określonym w art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), z uwagi na skomplikowany charakter. Sprawa zostanie załatwiona do dnia 16.03.2012r.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - Wicestarosta, data: 24.02.2012 r.
Wprowadził:Ewa Krzywosz, data: 28.02.2012 r., godz. 18.23
Ostatnia aktualizacja:Ewa Krzywosz, data: 28.02.2012 r., godz. 18.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.02.2012 r., godz. 18.23Ewa KrzywoszDodanie strony

Strona oglądana: 1707 razy.