Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego wykonanie przepustu na rowie pod drogą serwisową drogi ekspresowej S8, na działkach nr ew. 62 i 122/3 obr. Trojany, gm. Dąbrówka.

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U.
z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 09.01.2011r., Wójta Gminy Dąbrówka zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu na rowie pod drogą serwisową drogi ekspresowej S8, na działkach nr ew. 62 i 122/3 obr. Trojany, gm. Dąbrówka.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi
i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - Wicestarosta, data: 19.01.2012 r.
Wprowadził:Ewa Krzywosz, data: 28.02.2012 r., godz. 18.17
Ostatnia aktualizacja:Ewa Krzywosz, data: 28.02.2012 r., godz. 18.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.02.2012 r., godz. 18.17Ewa KrzywoszDodanie strony

Strona oglądana: 1720 razy.