Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie, do ziemi, wód opadowych i roztopowych z dachu budynku jednorodzinnego oraz z terenu działki nr ew. 118/1 obr. 03-10 w Ząbkach, ora

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071
ze zm.),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 14 grudnia 2011 r., Pana Macieja Mroczyńskiego, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie, do ziemi, wód opadowych i roztopowych z dachu budynku jednorodzinnego oraz z terenu działki nr ew. 118/1 obr. 03-10 w Ząbkach, oraz wykonanie urządzenia wodnego, tj.: studni chłonnej o średnicy 2000 mm .


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel- wice Straosta, data: 10.01.2012 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 27.02.2012 r., godz. 10.48
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 27.02.2012 r., godz. 10.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.02.2012 r., godz. 10.48Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1813 razy.