Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność innego podmiotu.

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne
(Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071
ze zm.),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie,
na wniosek z dnia 19 stycznia 2012 r., Zakładu Przetwórstwa Mięsnego, „SOBSMAK” Sp.
z o.o., ul. Szosa Jadowska 54, 05-200 Wołomin, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność innego podmiotu.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wice Starosta, data: 07.02.2012 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 27.02.2012 r., godz. 10.38
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 27.02.2012 r., godz. 10.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.02.2012 r., godz. 10.38Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1728 razy.