Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie pomostu rekreacyjnego, na brzegu rzeki Rządzy, na działce nr ew. 489/1 obr. Załubice Stare, gm. Radzymin. prawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, na wniosek z dnia 08.02.2012 r. Pana Jerzego Krupa, ul. Schroegera, 01-828 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pomostu rekreacyjnego, na lewym brzegu rzeki Rządzy, na działce nr ew. 489/1 obr. Załubice Stare, gm. Radzymin.
Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 14.02.2012 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 20.02.2012 r., godz. 10.48
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 20.02.2012 r., godz. 10.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2012 r., godz. 10.48Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1864 razy.