Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na przejście gazociągiem średniego ciśnienia pod dnem rzeki Beniaminówki, w km 10+560, na działkach nr ew. 51, 17/3 obr. 01-08 w Radzyminie.

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, na wniosek z dnia 07.02.2012 r. Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście gazociągiem średniego ciśnienia pod dnem rzeki Beniaminówki, w km 10+560, na działkach nr ew. 51, 17/3 obr. 01-08 w Radzyminie.
Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 16.02.2012 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 20.02.2012 r., godz. 10.38
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 20.02.2012 r., godz. 10.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2012 r., godz. 10.38Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1774 razy.