Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych oraz wykonanie studni chłonnej na działce nr ew. 283 obr. 32 przy ul. Węgierskiej w Kobyłce.

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, na wniosek z dnia 27.01.2012 r. Z.P.U. „GLASS” Elżbieta Orych, Al. Jana Pawła II 24, 05-230 Kobyłka zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych z terenu działek nr ew. 280/2, 281, 282, 283 obr. 32 oraz wykonanie studni chłonnej na działce nr ew. 283 obr. 32 przy ul. Węgierskiej w Kobyłce.
Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 09.02.2012 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 13.02.2012 r., godz. 13.33
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 13.02.2012 r., godz. 13.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.02.2012 r., godz. 13.33Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1929 razy.