Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XIV – 136/2012

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Wołomińskiego oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Wołominie
Uchwała Nr XIV – 136/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 31 stycznia 2012r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Wołomińskiego oraz pracowników Starostwa Powiatowego w WołominieNa podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1

Uznaje się skargę Pana R. B. z dnia 30 grudnia 2011r. za bezzasadną z przyczyn zawartych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 03.02.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 07.02.2012 r., godz. 10.23
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 07.02.2012 r., godz. 10.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.02.2012 r., godz. 10.23Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2606 razy.