Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XIV – 134/2012

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego w zakresie działań związanych z polityką kadrową
Uchwała Nr XIV – 134/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 31 stycznia 2012r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego w zakresie działań związanych z polityką kadrowąNa podstawie art. 229 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1

Rada Powiatu Wołomińskiego podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie skargi L. R. z dnia 20.07.2011r. zawarte w Uchwale Nr X-103/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 14 września 2011r.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 03.02.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 07.02.2012 r., godz. 10.13
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 07.02.2012 r., godz. 10.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.02.2012 r., godz. 10.13Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2509 razy.