Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XIV – 132/2012

Stanowisko Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie aktualizacji Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2011-2015
Uchwała Nr XIV – 132/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 31 stycznia 2012r.

StanowiskoRady Powiatu Wołomińskiego
w sprawie aktualizacji Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2011-2015§ 1

Przyjmuje się Stanowisko Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie aktualizacji Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2011-2015 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Przekazanie uchwały
• Prezesowi Rady Ministrów;
• Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej;
• Przewodniczącemu Komisji Infrastruktury Sejmu RP;
• Posłom z terenu Województwa Mazowieckiego;
• Wojewodzie Mazowieckiemu;
• Marszałkowi Województwa Mazowieckiego;
• Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;

powierza się Staroście Wołomińskiemu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 03.02.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 07.02.2012 r., godz. 10.03
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 07.02.2012 r., godz. 10.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.02.2012 r., godz. 10.03Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2392 razy.