Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XIV – 131/2012

w sprawie przekazania Gminie Marki zadania z zakresu właściwości powiatu polegającego na założeniu i prowadzeniu szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży – liceum ogólnokształcącego
Uchwała Nr XIV – 131/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 31 stycznia 2012r.


w sprawie przekazania Gminie Marki zadania z zakresu właściwości powiatu polegającego na założeniu i prowadzeniu szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży – liceum ogólnokształcącegoNa podstawie art. 4 ust. 5 oraz art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, ze zm.), w związku z art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Przekazuje się Gminie Marki zadanie z zakresu właściwości Powiatu Wołomińskiego, polegające na założeniu i prowadzeniu od dnia 1 września 2012 r. szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży - trzyletniego liceum ogólnokształcącego, na podbudowie gimnazjum.


§ 2

Gmina Marki założy i będzie prowadzić liceum ogólnokształcące, określone w § 1, które będzie funkcjonowało w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach, z siedzibą przy Al. Józefa Piłsudskiego 96.


§ 3

Ustalenie warunków powierzenia zadania, o którym mowa w § 1, nastąpi w drodze porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Wołomińskim a Gminą Marki.


§ 4

Porozumienie, wymienione w § 3, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 03.02.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 07.02.2012 r., godz. 10.01
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 07.02.2012 r., godz. 10.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.02.2012 r., godz. 10.01Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2536 razy.