Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na budowę przepustu o średnicy 400 mm, na rowie przydrożnym w miejscowości Postoliska, gm. Tłuszcz, usytuowanym na działce nr ew. 249 obr. Postoliska, w celu umożliwienia zjazdu na działkę nr ew. 251/3

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, na wniosek z dnia 11.01.2012r. Pana Andrzeja Dzięcioł, Postoliska, 05-240 Tłuszcz, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj: budowę przepustu o średnicy 400 mm, na rowie przydrożnym, w pasie drogi wojewódzkiej nr 636 W w miejscowości Postoliska, gm. Tłuszcz, usytuowanym na działce nr ew. 249 obr. Postoliska, w celu umożliwienia zjazdu na działkę nr ew. 251/3 obr. Postoliska, gm. Tłuszcz.
Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 24.01.2012 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 26.01.2012 r., godz. 15.19
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 26.01.2012 r., godz. 15.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.01.2012 r., godz. 15.19Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1949 razy.