Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na budowę rurociągu o średnicy 500 mm, długości 9,5 m, na działce nr ew. 336/2 obr. 42 w Kobyłce.

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, na wniosek z dnia 13.01.2012r. Państwa Roberta i Agnieszki Marszałek,
03-324 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj: budowę rurociągu o średnicy 500 mm, długości 9,5 m, usytuowanego na działce nr ew. 336/2 obr. 42 w Kobyłce.
Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Otrzymuje:
1. Pan Robert Marszałek,
2. Pani Agnieszka Marszałek,
3. Gmina Kobyłka, ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka,
4. a.a.
Do wiadomości:
5. Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatu Wołomińskiego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 24.01.2012 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 26.01.2012 r., godz. 15.13
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 26.01.2012 r., godz. 15.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.01.2012 r., godz. 15.13Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1897 razy.