Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z myjni samochodowej na działce nr ew. 18 obr. 03-24 przy ulicy

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, na wniosek z dnia 05.12.2011r. Pana Dariusza Szymańskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „DAR-ALARM”, ul. Okopowa 5c m. 3, 05-200 Wołomin zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z projektowanej myjni samochodowej na działce nr ew. 18 obr. 03-24 przy ulicy Szwoleżerów w Ząbkach.
Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 02.01.2012 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 11.01.2012 r., godz. 16.01
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 11.01.2012 r., godz. 16.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.01.2012 r., godz. 16.01Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1888 razy.