Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. stawu na działce nr ew. 529/1 obr. Jaźwie, gm. Tłuszcz.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 23.12.2011r., Pani Marii Rotkiel, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. stawu na działce nr ew. 529/1 obr. Jaźwie, gm. Tłuszcz..

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi
i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - Wicestarosta, data: 04.01.2012 r.
Wprowadził:Ewa Krzywosz, data: 10.01.2012 r., godz. 10.43
Ostatnia aktualizacja:Ewa Krzywosz, data: 10.01.2012 r., godz. 10.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.01.2012 r., godz. 10.43Ewa KrzywoszDodanie strony

Strona oglądana: 1884 razy.