Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód z trzech studni ujmujących czwartorzędowy poziom wodonośny, znajdujących się na terenie Miejskiego O

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U.
z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
zawiadamiam,
że, w Starostwie Powiatowym przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dnia 17.11.2011r., Pana Jarosława Batorego, działającego w imieniu Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód z trzech studni ujmujących czwartorzędowy poziom wodonośny, znajdujących się na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, na potrzeby napełniania basenów i stawów do hodowli zwierząt i ptactwa oraz do pielęgnacji zieleni, w ilości: max. na godzinę – 57,0 m3/h, średnio na dobę – 760,0 m3/dobę, max na rok – 200 000,0 m3/rok. Postanowieniem nr 2275/P/NN/11, z dnia 12.12.2011r., Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie wyłączył z Prezydenta m.st. Warszawy z rozpatrywania przedmiotowej sprawy, jako organ I instancji, a do załatwienia sprawy wyznaczył Starostę Wołomińskiego.


Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05–200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - Wicestarosta, data: 04.01.2012 r.
Wprowadził:Ewa Krzywosz, data: 10.01.2012 r., godz. 10.42
Ostatnia aktualizacja:Ewa Krzywosz, data: 10.01.2012 r., godz. 10.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.01.2012 r., godz. 10.42Ewa KrzywoszDodanie strony

Strona oglądana: 1753 razy.