Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych oraz piętrzenia śródlądowych wód powierzchniowych rzeki Osownicy na potrzeby stawów ry

Zawiadomienie
Stosownie do art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w nawiązaniu do wniosku Państwa Ewy i Ryszarda Dróżdż oraz Państwa Joanny i Marka Grzybowskich, z dnia 30.11.2009r., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych oraz piętrzenia śródlądowych wód powierzchniowych rzeki Osownicy na potrzeby stawów rybnych w Jadowie, gm. Jadów, w związku z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr 232/D/NN/11 z dnia 08.07.2011r., orzekającą o uchyleniu decyzji Starosty Wołomińskiego z dnia 14 maja 2010 r., znak:WOŚ-6227-5/09 i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji
zawiadamiam, że
w Starostwie Powiatowym w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200Wołomin, na wniosek Państwa Ewy i Ryszarda Dróżdż oraz Państwa Joanny i Marka Grzybowskich, z dnia 30.11.2009r.,
w związku z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
nr 232/D/NN/11 z dnia 08.07.2011r., orzekającą o uchyleniu decyzji Starosty Wołomińskiego z dnia 14 maja 2010 r., znak:WOŚ-6227-5/09 i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji, toczy się postępowanie wodnoprawne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych oraz piętrzenia śródlądowych wód powierzchniowych rzeki Osownicy na potrzeby stawów rybnych w Jadowie, gm. Jadów. Tocząca się sprawa nie zostanie zakończona w terminie określonym w art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), z uwagi na skomplikowany charakter. Sprawa zostanie załatwiona do dnia 06.02.2012r.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - Wicestarosta, data: 04.01.2012 r.
Wprowadził:Ewa Krzywosz, data: 10.01.2012 r., godz. 10.37
Ostatnia aktualizacja:Ewa Krzywosz, data: 10.01.2012 r., godz. 10.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.01.2012 r., godz. 10.37Ewa KrzywoszDodanie strony

Strona oglądana: 1802 razy.